Student Support for Educational Systems

Hoe bekijk ik mijn cijfers in Brightspace (Grades)?

Updated on

Docenten kunnen cijfers geven in Brightspace. Cijfers vind je altijd in uSis, maar sommige docenten zullen de cijfers ook in Brightspace publiceren. 

uSis is leidend wat betreft cijfers. Als er een discrepantie is tussen je cijfer in Brightspace en je cijfer in uSis, dan wordt het cijfer in uSis aangehouden. Als je denkt dat een cijfer in uSis niet klopt, neem dan contact op met je docent.

Grades homepage

Klik op Grades in de navbar van je cursus. Je landt op de Grades homepage.

Op deze pagina vind je alle onderdelen die becijferd (kunnen) worden. Docenten kiezen zelf welke onderdelen ze becijferen op Brightspace, en of ze de cijfers alleen invoeren in uSis. Daarnaast kunnen docenten kiezen welke informatie er wordt getoond per onderdeel. 


 Als een docent je een cijfer geeft op Brightspace, zijn daarbij de volgende mogelijkheden:

  1. Onder Grade Item vind je de onderdelen (Assignments, Discussions, Quizzes) waarvoor de docent een cijfer kan invoeren in Brightspace.
  2. Onder Points zie je hoeveel punten je hebt behaald uit het maximaal aantal te behalen punten.
  3. Onder Weight Achieved zie je het gewicht van het onderdeel waarmee dat onderdeel bijdraagt aan de eindbeoordeling of aan de categorie.
  4. Onder Grade staat het symbool dat hoort bij de door jou behaalde score. Dit kan bijvoorbeeld een letter zijn (A+, A, B, C, D, F), een cijfer (1 t/m 10) of een tekstuele beoordeling (onvoldoende, voldoende, goed). 
  5. Onder Comments and Assessments zie je eventuele opmerkingen die de docent bij je cijfer heeft geplaatst. Het kan gaan om feedback op de opdracht, maar ook een algemeen bericht (bijvoorbeeld een bedankbericht voor je deelname).

De score voor een specifiek onderdeel kun je vaak ook zien in de Activity zelf.  

  • Navigeer via Course Tools naar Assignments, Quizzes of Discussions.
  • Selecteer de gewenste beoordeelde opdracht, quiz of discussie.
  • Je ziet de score en/of feedback die de docent heeft gegeven.
Previous Article Welke instellingen kan ik wijzigen voor discussies?
Next Article Hoe schrijf ik me in voor (werk)groepen binnen de cursus?