Student Support for Educational Systems

Hoe gebruik ik Peermark?

Updated on

Hoe lever ik een opdracht in?

Let op: een Peermark opdracht moet minimaal 20 woorden bevatten om ingeleverd te kunnen worden.

Om een Peermark opdracht in te leveren moet je de volgende stappen volgen:

1. Ga naar de (sub-)module waar de Peermark opdracht in staat. 

2. Klik op de Peermark opdracht waarvoor je iets in wilt leveren. 

3. Klik op Upload Submission

3 manieren om je Peermark opdracht in te leveren

Er zijn 3 verschillende manieren om een Peermark opdracht in te leveren.

1. Upload Submission: kies een bestand van je computer om te uploaden.

2. Text input: schrijf in het tekstvak de tekst die je wil inleveren als opdracht

3. Cloud Submission: kies een bestand uit jouw persoonlijke Google Drive, OneDrive of Dropbox om te uploaden en in te leveren. 

Nadat dat je één  van de opties hebt gekozen, klik je op Upload and Review. Je hebt nu je opdracht ingeleverd. 

Hoe geef ik een Peermark opdracht van een andere student feedback?

Wanneer de deadline voor het inleveren van de opdracht voorbij is en ook de startdatum voor het nakijken van de opdracht van jouw medestudent is bereikt, verschijnt bij PeerMark Reviews een rode stip. Dit betekent dat er een opdracht van een medestudent klaar staat om door jou te worden nagekeken. Dit doe je door de volgende stappen te volgen:

1. Klik op het kopje PeerMark Reviews. De door jou na te kijken opdracht zal in beeld verschijnen. 

2. Klik op Start Peer Review.

3. Klik links bovenin het scherm op Tools om feedback te geven op het werk van jouw medestudent.

Wanneer je op Tools hebt geklikt, verschijnt het volgende menu. De verschillende Tools zullen nu kort worden toegelicht.

1. Commentaar geven door middel van tekst. De kleur van de tekst pas je aan door op het peiltje naar beneden te klikken. 

2. Highlighten en het geven van comments. Wanneer je de highlighter gebruikt kan je een (deel van een) zin markeren door een vak te maken om de desbetreffende woorden heen. Er komt dan automatisch een vakje in beeld waarin je een comment kan plaatsen over het gemarkeerde gedeelte. De kleur van de highlighter kan je aanpassen door op het peiltje naar beneden te klikken.

3. SP staat voor Spelling error. Wanneer je hier op klikt kan je een vierkant plaatsen om een verkeerd gespeld woord. 

4. Pijltje omhoog om iets aan te wijzen. 

5. Transponeren. Met dit teken kan je laten weten dat je vindt dat twee delen omgedraaid moeten worden. De maat van de twee "vakken" kun je aanpassen aan de grote van de tekstdelen. 

6. Awk. staat voor Awkward. Dit betekent dat de uitdrukking of zinsnede niet fout is, maar ook niet fijn om te lezen. 

7. Deze streep staat voor "delete". Hiermee kan je iets doorstrepen of onderstrepen waarvan je vindt dat het verwijderd moet worden. 

8. Hiermee geef je aan dat er een nieuwe paragraaf gestart moet worden. 

9. WC staat voor Word Choice Error. Hiermee geef je aan dat je vind dat het verkeerde woord is gekozen om iets te beschrijven. 

10. R/O staat voor Run-On-Sentence. Dit betekent dat er een zin is waar twee persoonsvormen in staan. Anders gezegd het horen eigenlijk twee aparte zinnen te zijn. Hiermee geef je aan dat een punt of een komma tussen de twee zinnen in moet komen te staan.

11. Met de Cite functie geef je aan dat er een fout is in het citaat. 

 

Tot slot kun je ook een comment maken door simpelweg te klikken op het stuk tekst waar je iets over wilt zeggen en in het tekstvak te typen. 

Tussen het nakijken door kun je je gegeven feedback opslaan door op Save te klikken in de rechter bovenhoek.
Wanneer je helemaal klaar bent met nakijken klik je  in de rechter bovenhoek op Submit

Hoe bekijk ik de door mijn medestudent gegeven feedback op mijn eerder ingeleverde opdracht?

Wanneer de deadline voor het gegeven van feedback verstreken is zal de gegeven feedback worden vrijgegeven. Je kan nu de feedback bekijken die een ander aan jou heeft gegeven. 

Klik op Received Feedback. De voor jou bestemde feedback zal automatisch worden geladen. 

Previous Article Hoe kan ik mijn Turnitin similarity report bekijken en downloaden?
Next Article Hoe lever ik een video-opdracht in?