Student Support for Educational Systems

Voorwaarden en Benodigdheden voor Kaltura

Updated on

Deze handleiding gaat specifiek in op de voorwaarden en benodigdheden bij het afspelen en bekijken van video's op de Leiden videoportal. In de handleiding zetten we eerst kort de voorwaarden uiteen. Daarnaar bespreken we de basis benodigdheden om video's te kunnen bekijken. Wil je meer weten over de algemene voorwaarden van het gebruik van Kaltura? Neem dan contact op met je videocoördinator

Voorwaarden

Toegankelijkheid

Video's die zijn geüpload naar de videoportal zijn in eerste instantie alleen toegankelijk voor de gebruiker. Na het uploaden kunnen video's alleen worden gedeeld met andere ULCN-accounts. Wanneer een video zichtbaar moet zijn voor de hele universiteit of voor het publiek in het algemeen, kan een verzoek worden ingediend bij een facultaire video-coördinator.

Privacy en auteursrecht

Hierna zullen zowel de Kaltura-implementatie in Brightspace als de videoportal van de Universiteit Leiden worden aangeduid als "Kaltura".

  • Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden mogen video's uploaden op Kaltura, mits zij het auteursrecht op de video bezitten (d.w.z. wanneer een video door een persoon zelf is gemaakt) of geautoriseerd zijn door de auteursrechthebbende.
  • Het is toegestaan om gelicenseerde audiovisuele werken via Kaltura te tonen tijdens lezingen of workshops, op voorwaarde dat het materiaal beschermd is tegen uitzending van buitenaf (zet My Media video op "Privé"). 
  • Het is niet toegestaan om medische video-opnames te uploaden op Kaltura zonder schriftelijke toestemming van de gefilmde patiënten. Indien de betrokken personen minderjarig zijn, is toestemming van de ouders of wettelijke verzorger vereist.

Benodigdheden

Voor het bekijken van video's is het van belang dat je vooraf een technische check uitvoert:

  1. Beschik je over geschikte apparaten en browsers? Kijk hier om te zien of jouw apparaten en browsers voldoen aan de vereisten. 
  2. Werkt het apparaat en je browser? Klik hier voor de test.

Meer weten? 

Heb je specifieke vragen? Wil je bijvoorbeeld weten wanneer je recht heb op een opname van een college bij bijvoorbeeld ziekte? Helaas zijn er geen algemene voorwaarden voor het bekijken van video's, aangezien deze per faculteit kunnen variëren. Voor specifieke vragen met betrekking tot de voorwaarden omtrent video's verwijzen we je daarom door naar de videocoördinator van je faculteit. 

Loop je ergens tegenaan? Stel je vraag aan de ISSC-Helpdesk

Previous Article Bug Profile Creation Scherm